2-آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA

2-آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA

2-آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA

مشخصات نویسندگان مقاله آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA
محمد داربر – دانشجوی مهندسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان حسین جلالی فر (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۱۷۸) استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
ناپایداری شیب به عنوان یکی از مسائل عمده پیش روی مهندسین عمران و معدن، هر روزه باعث خسارات سنگین مالی و اقتصادی به مناطق مسکونی و معدنی می شود. ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت زمین…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید