تشكيلات و مقامات قضايي 42 اسلاید

تشكيلات و مقامات قضايي 42 اسلاید

تشكيلات و مقامات قضايي 42 اسلاید

 
بخشی از تصویر پاورپوینت 42اسلایدی در رابطه با تشكيلات و مقامات قضايي
توجه : لینک دانلود پکیج، پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل واردشده نیز ارسال خواهد شد. دقت کنید که ایمیل در ابتدای خود www ندارد.
همچنین توجه نمایید که وارد کردن نام و نام خانوادگی صحیح، داشتن ایمیل و یا شماره موبایل الزامی نبوده و می توانید از ایمیل و یا شماره موبایل غیر واقعی استفاده نمایید، چرا که فایل پس از خرید برای شما فعال شده و قابل دانلود و استفاده است….

مقاله تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

مقاله تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

مقاله تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

مقدمه 4
تشريح خصوصيات محيط استفاده: 4
تاثيرات محيط بر محصول: 5
– دستهاي آلودة كودك: 5
تاثيرات محصول بر محيط: 6
محيط بازاريابي محصول: 8
توصيه هاي ارگونومي: 10
پسر 14
طول قد 14
ارتفاع چشم 14
ارتفاع شانه 14
ارتفاع آرنج 14
ارتفاع‌نشسته 14
ارتفاع چشم 14
صدك 50 15
ميانگين 15
جنسيت 15
طول قد 15
ارتفاع چشم 15
ارتفاع شانه 15
ارتفاع آرنج 15
ارتفاع‌نشسته 15
ارتفاع چشم 15
پسر 16
پسر 16
طول قد 16
ارتفاع چشم 16
ارتفاع شانه 16
ارتفاع آرنج 16
ارتفاع‌نشسته 16
ارتفاع…

صفحات فشرده چوبي( كامپوزيت)

صفحات فشرده چوبي( كامپوزيت)

صفحات فشرده چوبي( كامپوزيت)

امروزه با گرايش واحد هاي جنگلداري كشورهاي صنعي به كاشت گونه هاي سريع الرشد با دوره هاي بهره برداري كوتاه مدت ،قطر گرده بينه هاي حاصل كاهش يافته و مصرف آنها جهت توليد چوبهاي بريده و فراورده هاي لايه اي نيز محدود گشته است .اين مسئله باعث شده تا صنايع توليد كننده پانل هاي چوبي كه مصرف كننده چوبهاي كم قطر و خرده چوب مي باشند،به لحاظ كمي و كيفي رشد و توسعه يافته و با توليد انواع فراورده هاي صفحه اي ،بازارهاي گسترده اي را به دست آورند. توسعه اين…

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها
1- تحقيق در زمينه ايجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گياهان آفت كشها
2- تحقيقات در زمينه شيمي مايكوتوكسينها به منظور شناسايي و اندازه‌گيري انواع آن و بررسي روشهاي توكسين‌زائي
3- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه تعيين باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي و تعيين دوره كارنس آنها
4- تعيين ميزان مجاز و حداكثر اغماض باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي
5- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه فرمولاسيون سموم…

تحقیق صدا و بيان براي بازيگر

تحقیق صدا و بيان براي بازيگر

تحقیق صدا و بيان براي بازيگر

صدا و بيان براي بازيگر
4مقدمه 4
بخش اول 9
تاريخچه 9
بخش دوم 46
تكلم 46
اندامهاي گفتار 47
اندامهاي گفتار و تنفسي: قفسه سينه 48
حنجره و تارهاي صوتي: 50
درپوش ناي، حلق، زبان و دهان: 53
تشديد كنندهها 54
آواي كلام زبان فارسي: 55
مصوتها(آواي واكدار): 56
صامتها: 57
تبيين تمايز صدا و گفتار(بيان) 62
راحتي بدن: 63
وضعيت بدن : 65
توليد نت ثابت: 70
وضعيت بدن : 79
تنفس : 80
تمرين براي مصوتها: 83
تمرين براي صامتها: 85
آرواره: 87
زبان: 88
لبها: 88
نرم كامه: 88
تمرين براي پرتاب…

گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

فصل اول 4
گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان 4
مقدمه 4
هنر پوستر 4
تاریخچه پوستر در جهان 7
تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر 11
تاریخچه پوستر در ایران 16
تاریخچة پوستر یا اعلان در ایران بعد از انقلاب 19
پوستری از اوایل انقلاب 20
اعلانهای عامیانه مذهبی 28
فصل دوم 31
ماهیت پوستر و کاربرد آن 31
طراحی پوستر 32
عوامل مؤثر در طراحی پوستر 41
ویژگی های فنی طراحی پوستر 46
کاربرد حروف در پوستر 49
ویژگیهای یک پوستر مناسب 51
فواید آموزش از طریق پوستر…

تحقیقی درباره ی دعاوي قولنامه اي

تحقیقی درباره ی دعاوي قولنامه اي

تحقیقی درباره ی دعاوي قولنامه اي

 
مقدمه :4
گفتار نخست – تعريف قولنامه 6
گفتار دوم : اقسام قولنامه 7
الف : تقسيم قولنامه از جهت مالي كه مورد قرارداد است :7
-1مورد معامله مال منقول است :7
ب : تقسيم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد 9
قولنامه هائي كه زمان اجراي تعهد با متعهدله ميباشد .10
قولنامه هائي كه زمان اجراي تعهد يا متعهد است .10
ج : برمبناي تعهدات طرفين قولنامه ها را به انواع زير مي توان تقسيم نمود:11
-1قولنامه ساده11
-2قولنامه تعهد آور :11
د- مبايعه نامه :11
مبحث دوم : ماهيت…

تحقیق جامع حقوقی

تحقیق جامع حقوقی

تحقیق جامع حقوقی

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن…

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) 3
مقدمه 3
بخش اول 4
مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات 4
الف_ حقوق فرانسه 4
ب ) حقوق سويس 4
ج_ حقوق هلند 5
د _ حقوق لوگزامبورك 5
هـ _ حقوق يونان 6
ز_ حقوق ايران 7
بخش دوم 10
حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل 10
الف _ حقوق فرانسه 10
اولاً _ اقدامات تاميني. 11
ثانياً ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات و نحوه تعيين آن 11
عدم رعايت تساوي بايستي داراي عناصر زير…

کودک آزاری و حمایت های کیفری 60 اسلاید

کودک آزاری و حمایت های کیفری  60  اسلاید

کودک آزاری و حمایت های کیفری 60 اسلاید

کودک آزاری چیست؟
کودک آزاری عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود کودک شود. برخی از این آثار می تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن کودک در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس کودک در حمام و زیرزمین برخی از اشکال مخفی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است که علائم آن را می توان ردیابی کرد. کودک آزاری مربوط به طبقه خاصی نمی شود و فقر فرهنگی به اندازه…

پاورپوینت بزهكاري 45 اسلاید

پاورپوینت بزهكاري 45  اسلاید

پاورپوینت بزهكاري 45 اسلاید

یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیروجود انحرافات اجتماعی ،بزهکاری،جرم وجنایت،اشاعه فحشاء ومنکرات ،موادمخدر،سرقت قتل کلاه برداری و ده هاگناه کبیره دیگراست که نسل جوان را نیزگرفتارنموده وزندگی خانوادگی را شدیداٌ دچار نگرانی،دلهره و اضطراب نموده است ، امنیت اجتماعی رابرهم زده و زندگی را شدیداٌ تلخ و ناگوارنموده است. انحرافات اجتماعی همچون خرمن آتشی بر پاشده وتر وخشک، زن ومرد،با سواد تیز هوش وساده لوح را درکام خود…

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری 42 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری  42 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری 42 اسلاید

 
 
 

 
 
 
چند عکس از پاوپوینت 42اسلایدی برای دانلود کامل خرید کنید…

طرح تحقيق

طرح تحقيق

طرح تحقيق

 
چكيده:
در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين…

مقاله بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس

مقاله بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس

مقاله بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس

چكيده تحقيق 4
«فــصـل اول» 9
1-1- بیان مسئله: 9
1-5- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10
«فــصـل دوم» 12
2- پیشینه ی نظری 12
2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس 12
2-1-1- نظریه ی جیمز 12
2-1-2- نظریه ی مید 13
2-1-3- نظریه ی کولی 14
2-1-4- نظریه ی روزنبرگ 15
2-1-5- نظریه ی سالیوان 15
2-1-6- نظریه ی هورنای 17
2-1-7- نظریه ی آدلر 18
2-1-8- نظریه راجرز 19
2-1-9- نظریه ی مزلو 22
2-1-10- نظریه آلپورت 22
2-1-12- عزت نفس و غرور 25
عزت نفس بالا و عزت نفس پائین: 25
2-1-13- نقش…

نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي جامعه

نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي  جامعه

نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي جامعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي و … در جامعه مقدمه:
جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني…

مقاله مدیریت سازمان های ورزشی

مقاله مدیریت سازمان های ورزشی

مقاله مدیریت سازمان های ورزشی

فصل اول :
مديريت – فرايند اساسی مديريت
 
مدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است .
مدیریت
عبارت است از کارکردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان.
مدیریت هنر انجام امور به وسیله دیگران، جهت نیل…

سفالگری

سفالگری

سفالگری

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………….. 2
سفال………………………………………………………………………………… 4
تاريخچه هنر سفالگري در ايران…………………………………………………… 9
دورهٔ اشکانيان………………………………………………………………………. 12
دورهٔ ساسانى………………………………………………………………………… 13
دوران اسلامى………………………………………………………………………. 15
دوران…

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

بسمه تعالي
 
 
موضوع تحقيق:
 
بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه- چرابايد صنعتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟ 1
فصل اول: صنعتي شدن و توسعه………… 3
– آيا توليد براي توسعه اهميت دارد….. 3
– آيا صنعتي شدن لازم است…………… 4
– معيارهايي براي ارزيابي صنعتي شدن…… 5
– سود و زيان صنعتي شدن……………… 7
– صنعتي شدن و توسعه………………… 9
– راههاي تعيين كننده فرايند صنعتي شدن در…

هنر و گرافیک

هنر و گرافیک

هنر و گرافیک

پيش گفتار
گرافيك
واژه گرافيك از مصدري يوناني به معناي (نوشتن) مي آيد. ريشه آن در اصل بمعناي (خراشيدن)، (حك كردن) و (نقر كردن) است. گرافيك (Graphic) در زبان فرانسه مانند اسم دستور بمعناي منحني و نمودار رياضي به كار مي رود. لغت انگليسي و آلماني آن Grapin ميباشد كه اين لغت در انگليسي كوتاه شده Graphic Farmula است. از لحاظ راه بندي هنرها، هنر گرافيك را شاخه اي از هنرهاي تجسمي (پلاستيك) بشمار مي آورند.
گرافيك زباني تصويري است كه براي ايجاد ارتباطي ديداري جهت…

هنر معماری

هنر معماری

هنر معماری

بسمه تعالي
آدم‎ها به اندازه‎اي كه مي‎انديشند انسان هستند. «دكتر علي شريعتي»
تحقيقي كه پيش روي شماست حاصل گرد‎آوري مطالبي از كتب و منابع مختلف در رابطة با هنر معماري، تاريخچه معماري و سبك‎هاي مربوط به معماري و تاثير فرهنگ بر معماري مي‎باشد.
مطالب ارائه شده در تحقيق توسط گروهي از دانشجويان درس مباني و شهرسازي رشته عمران دانشكدة فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پاييز سال تحصيلي 83-82 جمع‎آوري شده است.
اميد است…