پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 32سرمایه اجتماعی 2-2-1- مقدمه سرماية اجتماعي موضوعي جديد در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسي در سطح جهان است. از زماني كه اصطلاح و مفهوم سرمايه اجتماعي انتشار يافت زمان زيادي نمي گذرد. سرمايه اجتماعي نه تنها در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي توسعه يافته نيز به عنوان يك موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است….

پیشینه و مبانی نظری سرمایه انسانی

پیشینه و مبانی نظری سرمایه انسانی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 40سرمایه انسانی مقدمه براساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، منابع شرکت به عنوان مهم ترین محرک رقابت و عملکرد محسوب می شوند. این منابع شامل دارایی های مشهود و همچنین دارایی های نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت است که به گونه ای کارآ و اثربخش در راستای اجرای راهبردهای سودآور و رقابتی خاص به کار گرفته می شود. نوع اول دارایی ها (از قبیل اموال،…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه رابطه ای

پیشینه و مبانی نظری سرمایه رابطه ای

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 37سرمایه رابطه ای مقدمه سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد. بونتیس(1998) معتقد است سرمایه فکری عبارت از تلاش برای استفاده مؤثراز دانش(محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیرساختاری…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه روانشناختی

پیشینه و مبانی نظری سرمایه روانشناختی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 36فصل دوم مبانی نظری پژوهش فهرست مطالب: 2-1 مقدمه 2-2 سرمایه روانشناختی : 2-2-1- ابعاد سرمایه روانشناختی 2-2-1-1 خود کارآمدی 2-2-1-2 امید¬واری 2-2-1-3 خوش¬بینی 2-2-1-4 تاب آوری -9 تعاريف متغیر¬ها 1-9-1 تعاریف مفهومی تعاریف عملیاتی جدول2-1 تفاوت¬ها و شباهت¬های مولفه¬های سرمایه روانشناختی 2-2-2 مدل¬های سرمایه روان¬شناختی 2-2-3 تئوري¬ سازماني مثبت گرا…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه سازمانی

پیشینه و مبانی نظری سرمایه سازمانی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 35سرمایه سازمانی مقدمه در محیط نامطمئن امروز، شرکت ها باید برای رویارویی با رقابت جهانی وخواسته ی به سرعت در حال تکامل مشتری، راه حل های مستمر را توسعه دهند. در چنین زمینه ای، به احتمال زیاد دانش به جای منابع سنتی نظیر دارایی های ثابت و یا فیزیکی یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این استدلال قویاً اهمیت سرمایه گذاری در دارایی های…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 722-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………19 2-2- تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………..19 2-3- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ………………………………………………………………………22 2-4- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 97مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری وراهبری شرکت فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری 1-1-2 مقدمه 2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری 3-1-2 تعریف سرمایه فکری 4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری 5-1-2 شباهتها 1-5-1-2- سرمایه انسانی 2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 3-5-1-2 سرمايه ارتباطي (مشتري) 6-1-2 سنجش سرمایه فکری…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 692-1- مقدمه 11 2-1-1- تعاریف سرمایه فکری 2-1-2- مؤلفه‌های سرمایه فکری 2-1-3 ویژگیهای سرمایه فکری 2-1-3-1 رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود 2-1-3- 2- الگوی رهیاب اسکاندیا 2-1-3- 3- الگوی شاخص سرمایه فکری 2-1-3- 4- الگوی تکنولوژی بروکینگ 2-1-3- 5- الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود 2-2-1- مقدمه 2-2-2- تعاریف عملکرد سازمانی 2-2-3-هدف از ارزیابی عملکرد : 2-2-4- علل ضعف…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و مدیریت سود

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و مدیریت سود

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 922-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 بخش اول 16 2-2) سرمایه فکری …. ……………………………………………………………………………………………………………………. 19 2-2-1) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری ……………………………………………………………………………… 23 2-2-2) تعریف سرمایه فکری…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 67سرمایه فکری توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته بویژه در سطح مدیریت آنهاست و برای رسیدن به یک سازمان خلاق و پویا بایستی بر مدیریت دانش تکیه کرد. اگرمهم ترین ثروت یک سازمان انسانها هستند، بنابراین بهره وری بیشتر در گرو پرورش استعداد کارکنان است. در شرکتها و موسسات آنچه که می دانند (سرمایه فکری) بیش ازآنچه دارند (سرمایه مادی)…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری،مفاهیم و انواع آن

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری،مفاهیم و انواع آن

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 56مبانی نظری سرمایه فکری سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷: ۳۸۶). در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد. سرمایه های فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژیکی و اجتماعی به…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه گذاری ، عدم تقارن اطلاعات و مدیریت وجوه نقد

پیشینه و مبانی نظری سرمایه گذاری ، عدم تقارن اطلاعات و مدیریت وجوه نقد

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 32مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه گذاری ، عدم تقارن اطلاعات و مدیریت وجوه نقد فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه 2-2سرمایهگذاری 1-2-2مراحل اجرای بودجهبندی سرمایهای: 2-2-2طبقه بندی طرحهای سرمایهگذاری 3-2-2نشانگرهای سرمایه گذاری کارا: 3-2عدم تقارن اطلاعات: 4-2سيستم جامع مديريت نقدینگی: 1-4-2رابطه سود آوری و نقدینگی: 5-2مدیریت وجوه نقد 1-5-2تعریف و…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه های فکری

پیشینه و مبانی نظری سرمایه های فکری

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 39سرمایه های فکری با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است.سرمایه، در مورد موسسه ها، به هر دارایی برميگردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی…

پیشینه و مبانی نظری سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آنها

پیشینه و مبانی نظری سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آنها

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 693-1: مقدمه 34 3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آنها 35 3-2-1: تعریف سرمایه 35 3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی 35 3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی 37 3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی 38 3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی 41 3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی 42 3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی 43 3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی…

پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو

پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 48مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو واريانس ناهمساني شرطي فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1. مقدمه 2-2. مروري بر ادبيات تحقيق 2-2-1. تحقیقات داخلی 2-2-2. تحقیقات خارجی 2-3. سری های زمانی 2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی 2-3-2. ویژگی های سری های زمانی 2-3-3. مدل سازی سری های زمانی 2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز 2-3-5. روش…

پیشینه و مبانی نظری سطوح انگیزه یادگیری بالینی

پیشینه و مبانی نظری سطوح انگیزه یادگیری بالینی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 85سطوح انگیزه یادگیری بالینی چهارچوب این پژوهش از نوع پنداشتی و بر اساس مفاهیمی چون آموزش ، یادگیری ، انگیزه یادگیری و سطوح مختلف آن و چگونگی تامین نیازهای اساسی روانی بر اساس تئوری خود تعیین کنندگی استوار است و در راستای آن مفاهیم فوق در محیط بالینی پرستاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. کلمه آموزش از واژه لاتین “educate” که به معنای…

پیشینه و مبانی نظری سكولاريزاسيون و حجاب

پیشینه و مبانی نظری سكولاريزاسيون و حجاب

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 45مبانی نظری وپیشینه تحقیق سكولاريزاسيون و حجاب فصل دوم پيشينه تحقيق در اين فصل تلاش مي‌شود تا حاصل تحقيقات انجام شده در رابطه با اين موضوع كه تاكنون انجام شده و نتايج آن قابل استفاده و رهگشا در انجام اين تحقيق مي‌باشد گردآوري و ارايه ‌گردد: پژوهشي در مجموعه WVS (پيمايش ارزش‌هاي جهاني) توسط “منصور معدل” از دانشگاه ميشيگان و…

پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 1012-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی 5 2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی 6 2-2-1- اقتصادی 7 2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد 8 2-2-2- فرهنگی 10 2-2-3- اجتماعی 10 2-2-4- حقوقی 10 2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک 11 2-2-5- کالبدی 11 2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی 12 2-2-6- مسکن 12 2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی 13 2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی 13…

پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان

پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 33مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان در ایران وجهان فصل دوم پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري 1-2 پيشينه نظري تحقيق …………………………………………… 11 2-1-1 مفهوم سلامت روان ………………………………………… 11 2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان…

پیشینه و مبانی نظری سلامت روان و ایمان

پیشینه و مبانی نظری سلامت روان و ایمان

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 72مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان و ایمان فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 2-1.مقدمه 12 2-2. سلامت روانی 12 2-2-1. تعریف سلامت روانی 12 2-2-2. دیدگاه های مربوط به سلامت روان 13 3-2. ایمان مذهبی 22 2-3-1. تعریف ایمان 22 2-3-2. دیدگاه های مربوط به ایمان و معنویت 23 2-4. سلامت روان و ایمان 26 2-4-1. نظریات و الگوها 26 2-4-2. بررسی اصطلاحات قرآنی پیرامون سلامت روان 27 2-4-3. مفهوم سلامت…