ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه 100 ص

ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه 100 ص

تعداد صفحه : 116 ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه تهيه كننده پروژه عملي: شماره داوطلبي در آزمون كتبي: عنوان صفحه فصل اول: تشخيص مفاهيم 5 – مديريت، مديريت آموزشي،‌اصول و كاربردهاي آن – انواع سبكهاي مديريتي – آموزش و انواع آن – سيستم، انواع كاربردهاي آن (نگرش سيستمي در مديريت) – سازمان و انواع كاربردهاي آن(نظريه سازمان مديريت) فصل دوم: برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه ها 21 – برنامه آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه ها – فرايند…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید