پاور پوینت آموزشی آبکاری فلزات2

پاور پوینت آموزشی آبکاری فلزات2

پاور پوینت آموزشی آبکاری فلزات2

اصول آبكاري الكتريكي:
كاتد و آند
الكتروليت
الكتروليز
قوانين الكتروليز :
فاكتورهاي موثر در آبكاري:
1- ولتاژ:
2- دانسيته جريان:
3- قابليت هدايت الكتريكي محلول:
4-غلظت يون فلزي
5- محلول
6- درجه حرارت
7-توان پرتاب :
8-تلاطم:
آندها
آندهاي نامحلول :
مزايا
معايب
آندهاي حل شونده ايده ال بايد داراي خواص زير باشند:
ويژگي هاي آبكاري الكتريكي:
براي درك صحيح از توزيع فلز بايد به قوانين زير توجه نمود:
آماده سازي قبل از آبكاري
پاك كردن توسط حلال هاي…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.