ساخت بازی اندروید در ۵ دقیقه (بدون کد نویسی)

ساخت بازی اندروید در ۵ دقیقه (بدون کد نویسی)

ساخت بازی اندروید در ۵ دقیقه (بدون کد نویسی)

⭐به نام خدا⭐
 
ساخت بازی اندروید در 5 دقیقه (بدون کدنویسی)
اگر همیشه در آرزوی این بودید که بتوانید برای خود بازی اندروید بسازید و آن را در مارکت ها انتشار دهید؟!
اگر همیشه در فکر این بودید که آیا میشود بدون نیاز به کامپیوتر و بدون نیاز به کدنویسی بازی اندرویدی ساخت؟!
اگر همیشه دنبال راهی بودید که بتوانید با همین موبایل خود بازیهای با کیفیت اندرویدی بسازید؟!
اگر هیچ گاه حوصله ساخت بازی با کدنویسی را نداشته اید؟!
اگر همیشه فکر میکردید که…