مبانی نظری هوش هیجانی و عملکرد

مبانی نظری هوش هیجانی و عملکرد

مبانی نظری هوش هیجانی و عملکرد

عنوان: مبانی نظری هوش هیجانی و عملکرد
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 102
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.
 
قسمتی از متن:
تشریح مفهوم عملکرد
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد، آن چه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود(رهنورد،1387،ص2) . هولتون[1] و بتنز[2] خاطر نشان…