ساخت رسید جعلی

ساخت رسید جعلی

ساخت رسید جعلی

ساخت رسید جعلی رسید
 
با این برنامه با دوستان خودشوخی کنید
 
هرگونه سو استفاده توسط شخص به او مربوط است و ما هیچ مسئولیتی نداریم
 
دوستان برای اینکه خیلیها نگن دروغه یه فیلم از این رسید جعلی جدید درست کردیم که میتونید اون را در زیر ببینید

 
البته این یک نمونه از رسید جعلی است
5نمونه داریم در این پکیج
 
شامل رسیدساز های نکست پی 
پیپینگ
ایدی پی
زرین پال
آپ
 
حال انتخاب با شماست
 
این پکیج شامل 2 برنامه است مخصوص…