تغییر رنگ چشم آبی در ۲۹ روز (تضمینی)

تغییر رنگ چشم آبی در ۲۹ روز (تضمینی)

تغییر رنگ چشم آبی در ۲۹ روز (تضمینی)

 
روش تضمینی آبی کردن چشم ها برای همیشه
آیا دوست دارید چشم های تان برای همیشه آبی شود؟
احتمالا شما هم از چشم های آبی خوش تان می آید یا گمان می کنید چشم آبیها جذابیت بیشتری دارند. این اعتقاد دلیلی کاملا علمی دارد، دانشمندان در تحقیقات خود متوجه شدند اکثر افراد به سمت کسانی که چشمان آبی دارند جذب می شوند. پس این سوال به ذهن ما می رسد که آیا می شود من هم برای همیشه چشمانی آبی داشته باشم؟ بله، با ستفاده از علم پیام های پنهان و قدرت ضمیر…