تحقیق در مورد آثار زيست محيطي خودروهاي از رده خارج شده

تحقیق در مورد آثار زيست محيطي خودروهاي از رده خارج شده

تحقیق در مورد آثار زيست محيطي خودروهاي از رده خارج شده

حجم فایل : 18.3 KB <br /> نوع فایل : ورد <br /> آثار زيست‌محيطي خودروهاي از رده خارج شده چكيده بسياري از كشورها از ابتداي سال 1990 با توجه به قوانيني كه براي كاهش تاثير ضايعات خودروهاي فرسوده بر روي محيط زيست وضع شده بود، برنامه‌هاي خود را در ارتباط با كاهش اين ضايعات اعلام كردند. به هر حال كاهش عمر خودروهاي در حال تردد باعث افزايش سيكل زماني انتشار گاز CO2 مي‌شود. اين امر حتي در مورد خودروهايي كه قرار است در آينده توليد شوند نيز صادق است،…