دانلود بررسی قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

دانلود بررسی قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

دانلود بررسی قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

چکیده
در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت…