ويژگيها و ماهيّت حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين

ويژگيها و ماهيّت حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين

ويژگيها و ماهيّت حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين در این تحقیق دلایل استفاده از رحم جایگزین به علت ناباروی زوجین صورت می پذیرد تعریف قرارداد رحم جايگزين تعریف حق و حدود آن و اقسام قرارداد و والدین حکمی و تعهدات مادر جانشین و تمام نکات مربوط به رحم جانشین توضیح داده می شود با فرمت ورد قابل ویرایش و تخفیف ویژه…