150 سورس زبان برنامه نویسی پاسکال

150 سورس زبان برنامه نویسی پاسکال

150 سورس زبان برنامه نویسی پاسکال

زبان برنامه‌نویسی رایانه ای پاسکال یکی از زبان‌های مشهور برنامه‌نویسی سطح بالای متداول است. پاسکال به عنوان زبان ساده شده زبان ALgOL طراحی شد و مقاصد آموزشی داشت. این زبان توسط نیکلاوس ویرت (Niklaus Wirth) پروفسور دانشگاه پلی تکنیک زوریخ در سوییس در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ طراحی شد و در سال ۱۹۷۰ به عنوان یک زبان کارآمد و کوچک به منظور پیش برد و توسعه مهارت‌های برنامه نویسی با استفاده از برنامه نویسی ساخت یافته و ساختمان داده‌ها، منتشر…

دستور کار آزمایشگاه فرآورده های نفتی

دستور  کار آزمایشگاه فرآورده های نفتی

دستور کار آزمایشگاه فرآورده های نفتی

توضیحات :
آزمایشگاه نفت با این منظور طراحی و تجهیز شده است که دانشجویان با اندازه گیری ویژگی های نفت و ویژگی های فرآورده های آن آشنا شوند. این دستور کار شامل ۱۷ آزمایش است که عناوین آزمایشات در ادامه ذکر شده است.
 
فهرست آزمایشات :

مقدمه
خوردگی مس
نقطه ابری شدن
نقطه ریزش
ضریب شکست
فشار بخار رید
تقطیر
تقطیر در خلا
اندازه گیری گرانروی با لزجت سنخ مویین
اندازه گیری گرانروی به روش سیبولت
هیدرومتری
نقطه دودکنندگی
نقطه نرم شدن…