آموزش آشپزی بدون گوشت

آموزش آشپزی بدون گوشت

آموزش آشپزی بدون گوشت

امروزه باتوجه به نبود تنوع در وعده‌های غذایی ما ایرانیان و محدود کردن خودمان به تنها چند غذا مردم دچار کمبود های غذایی شده‌اند. اما دلیل مهم‌تری نیز وجود دارد و آن قیمت بالای غذاهای گوشتی می‌باشد!!!!!!!
آری درست است قیمت نقش بالایی در تهیه خوراک روزانه دارد به ویژه که در شرایط سخت اقتصادی بسیار مهم است که ما بتوانیم تغذیه کامل خود را حفظ کنیم……..
به همین دلیل برآن شدیم تا با توجه به نیاز امروز جامعه کتابی را تهیه کنیم تا بتوانیم بخشی…