آموزش بکارگیری و استفاده از دوربین ترازیاب

آموزش بکارگیری  و استفاده از دوربین ترازیاب

آموزش بکارگیری و استفاده از دوربین ترازیاب

سلام به همه دوستان و همراهان فروشگاه محصولات دانلودی سیویل شهر
با آموزش بکارگیری و استفاده از دوربین ترازیاب در خدمتتون هستیم
دوربین ترازیاب برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بکار می رود. دوربین ترازیاب به همراه یک خط کش بلند که میر یا شاخص نامیده می شود استفاده می گردد. برای تعیین اختلاف ارتفاع دونقطه ابتدا دوربین را بین دونقطه مستقر می کنیم و آن را به حالت تراز در می آوریم.
در این مجموعه:
آموزش 1 ) نحوه کد دهی و تسطیح با…