پاورپوینت درباره"کوره بلند" در 33 اسلاید

پاورپوینت درباره"کوره بلند" در 33 اسلاید

پاورپوینت درباره"کوره بلند" در 33 اسلاید

قسمتی از فهرست و محتوا:
کوره بلند
– تاریخچه شکل کوره بلند:
بخشهای مختلف کوره بلند
قسمت های مختلف کوره بلند عبارتند از:
مواد ورودی و خروجی کوره بلند:
مواد خروجی از کوره بلند:
علت توزیع مواد:
دستگاه باردهی :
شکل دستگاه باردهی
نحوه شارژ کردن مواد به کوره بلند :
حرکت مواد :
بررسی واکنش های کوره بلند :
نمودار اثر دما بر درصد منواسید کربن
بررسی واکنشهای احیا اکسید های آهن :
مشکلات استفاده از کوره بلند:
 ==========
– چرا بدنه مخروطی شکل است؟
چون…