دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش در شرایط بحران

دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش در شرایط بحران

دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش در شرایط بحران

عنوان فایل: دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش در شرایط بحران
نوع فایل: پاورپوینت powerpoint
حجم فایل: 130.86 کیلوبایت
تعدادصفحات : 54 ص
زبان : فارسی
شرح مختصر:
مفهوم بحران می تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر
از آن آگاهی داشته باشد. یک بحران سازمانی صرفا فاجعه ای نظیر رکود اقتصادی، سقوط یک هواپیما نیست که باعث خسارات شدید محیطی می…

دانلود پاورپوینت در مورد بحران اقتصاد جهانی

دانلود پاورپوینت در مورد بحران اقتصاد جهانی

دانلود پاورپوینت در مورد بحران اقتصاد جهانی

عنوان فایل: دانلود پاورپوینت در مورد بحران اقتصاد جهانی
نوع فایل: پاورپوینت powerpoint
حجم فایل: 153.1 کیلوبایت
تعدادصفحات : 22 ص
زبان : فارسی
شرح مختصر:
درنظر اول عبارت است از پیدا شدن اضافه تولید یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز 
کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود…

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران در این تحقیق موضوعات بحران – مديريت بحران – لرزه خيزی – آموزش و اطلاع رسانی-فرهنگ سازی و نگرش محیطی بررسی می شوند تكتونيك فلات ايران گوياي آن است آه بخش عمده و تقريباً تمام مناطق آن در معرض وقوع زمين لرزه هاي کوچك و بزرگ هستند . وجود سه رشته آوه زاگرس، البرز و آپه داغدر ﭘﻬنه اين سرزمين مجموعه بسيار بزرگي از گسلهاي پيدا وﻧﻬان و آوچك و بزرگ را در دامنه آوهها و دشتها…