دانلود فیلم آموزش نرم افزار مالی یاس سیستم

دانلود فیلم آموزش نرم افزار مالی یاس سیستم

دانلود فیلم آموزش نرم افزار مالی یاس سیستم

نوع فایل : ویدئویی قابل پخش با موبایل،تبلت،کامپیوتر و سایر دستگاه ها
زبان آموزش : فارسی
زمان آموزش : 42 دقیقه
 
لیست فایل های موجود :
اطلاعات پرسنلی
اطلاعات کارکرد ماه
ثبت اطلاعات ماموریت
کد حساب اقلام
گزارشات – اسناد
گزارشات – ترازها
گزارشات – دفاتر
گزارشات – گردش عملیات تفصیلی
گزارشات – گردش عملیات مراکز
گزارشات – گردش عملیات معین
گزارشات – مانده حسابها
انبار گردانی
تثبیت موجودی سریال
تثبیت موجودی کالا
ثبت نهایی اسناد…