آموزش انیمیشن و مونتاژ كامپیوتری

آموزش انیمیشن و مونتاژ كامپیوتری

آموزش انیمیشن و مونتاژ كامپیوتری

آموزش انیمیشن و مونتاژ كامپیوتری در 56 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
فهرست مطالب:
مقدمه
مسیر هموار
تنظیم حركت
كشیدگی و مقادیر گرایشی Tension & Bias
مسیرهای مورد نظر
ساختن آدمك
اتصالات آدمك
تدوین و میكس فیلمها
وارد نمودن تصاویر ساكن در پروژه
وارد نمودن كلیپ های رنگ در پروژه
فیلتر گذاری كلیپ ها
برش كلیپ
برش به كمك Trim bar
برش به كمك نوار تدوین
برش به كمك فرمان Multi – trim video
كپچر تصویر ساكن از یك كلیپ
فرمان Pan& Zoom برای تصاویر ساكن…