پکیج آموزشی زبان مورس

پکیج آموزشی زبان مورس

پکیج آموزشی زبان مورس

 آموزش گام به گام و اصولی زبان رمزی 
 مورس گویی و مورس نویسی 
تا کنون برای شما پیش آمده که در یک محیطی اجتماعی بخواهید منظورتان را بدون آنکه کسی متوجه آن شود به دوستتان انتقال دهید؟؟؟
یا به این فکر کرده اید که چگونه می توانید پاسخ سوالات امتحانی را بصورت نامحسوس به دوستتان برسانید؟؟؟
این یکی از مشکلات اساسی ما است در حالی که شما کافیست بعد از یادگیری این زبان رمزی و آسان
تنها با حرکت دادن یک انگشت خود اطلاعات سری خود را  بصورت…