آموزش مقدماتی بورس و فارکس

آموزش مقدماتی  بورس و فارکس

آموزش مقدماتی بورس و فارکس

فارکس بازار خرید و فروش و تبدیل ارزهای مختلف است
کتاب حاضر در راستای آشنایی با فارکس .. تحلیل فاندامنتال .. و اصول روانشناسی ترید تهیه شده است و از آنجایی که درباره تحلیل تکنیکال بازار کتاب های زیادی ترجمه شده است در این کتاب تنها اشاره مختصری به آن شده است
فارکس بازار جدیدی است که در جهان رو به گسترش است و البته در ایران هم نسبتا ناشناخته مانده است . فارکس بازار پر پتانسیلی هست و با حداقل امکانات میتوان به آن دسترسی پیدا کرد و در آمد مناسبی…