[جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی

[جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی

[جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی

جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی
منبعی کامل و معتبر
مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی…

[جزوه اصلاح درختان میوه دکتر نعمتی-استاد دانشگاه فردوسی مشهد

[جزوه اصلاح درختان میوه دکتر نعمتی-استاد دانشگاه فردوسی مشهد

[جزوه اصلاح درختان میوه دکتر نعمتی-استاد دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه کامل اصلاح درختان میوه
علمی و کاربردی
مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی
دستنویس و خوانا…

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

اموزش پرورش قارچ های خوراکی
پاورپوینت اموزش پرورش قارچ های خوراکی
اموزش کامل پرورش قارچ های خوراکی
  قارچ های سمی و غیر سمی 

طبقه بندی قارچ ها
شرایط پرورش قارچ
آفات پرورش کار
برای کسانی که دنبال کار می گردند . کاری آسان و درآمد زا
طبقه بندی قارچ ها بر اساس شکل تغذیه ای :
1- قارچ های خوراکی- داروئی
مانند : قارچ های صدفی، دکمه ای ،شیتاکه، ولواریلاو
2- قارچ های داروئی
بعلت دارا بودن نوعی بافت خاصیت خوراکی ندارند ،ولی عصاره آنها خواص…