زنان و اشتغال

زنان و اشتغال

زنان و اشتغال

عنوان : زنان و اشتغال
مربوط به درس : جامعه شناسی تاریخی خانواده
 
چكيده 4
نتيجه تحقيق : 4
فرضيه هاي رد شده : 4
فرضيه هاي اثبات شده : 4
اهداف پژوهش 5
فرضيه ها 5
تعاريف و مفاهيم 6
اشتغال در خانه : 7
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش 7
مقدمه 8
كار و شغل 10
تاريخچه اشتغال زنان در ايران 11
تاريخچه قانونگذاري درباره كارگران زن در ايران 16
تاريخچه اشتغال زنان در سطح بين المللي 19
دوره‌هاي صنعتي و زنان 27
نگاهي به ورود زنان به بخش توليد 34
زنان و توسعه 41
روان…

نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي جامعه

نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي  جامعه

نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي جامعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي و … در جامعه مقدمه:
جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني…

برسی عدالت جنسیتی در اسلام و فمینیسم

برسی عدالت جنسیتی در اسلام و فمینیسم

برسی عدالت جنسیتی در اسلام و فمینیسم

 
در این مقاله موارد زیربررسی میشود

واژگان مرتبط
نظر اسلام و متفکران اسلامی
فلسفه تفاوت های حقوقي در اسلام
زمینه های پیدایش و بررسی فمنیسم
جایگاه زن قبل و بعد اسلام
جایگاه زن در قوانین داخلی
مقايسة تفاوت حـقوقي جـنسيتي‌ در‌ اسلام و فمينيسم

 
 
*********************توجه توجه*********************
بایک خرید شما میتوانید هم فایل pdf و هم doc این محصول را تهیه بکنید
(فایل زیپی که لینک دانلود آن برای شما قرار داده میشود شامل هر دو فایل…