دانلود تحقیق نانو تكنولوژي(نانو فناوری)

دانلود تحقیق نانو تكنولوژي(نانو فناوری)

دانلود تحقیق نانو تكنولوژي(نانو فناوری)

دانلود تحقیق نانو تكنولوژي(نانو فناوری)
 
قسمتی از محصول:
مقدمه:
حدود 100 سال پيش براي اولين بار مسئله استفاده از انرژي عظيم هسته اي مطرح شد. بشر همواره نمي توانست درك تجربي و صحيحي نسبت به اين موضوع داشته باشد، ولي ديري نپاييد كه دانش و تكنولوژي اين انرژي در اختيار بشر قرار گرفت و توانست استفاده از اين انرژي فوق العاده را تجربه نمايد.
ديرزماني، اگر كسي مسئله پرواز در آسمان و يا سفر به خارج از اين كره خاكي و گردش به دور آن را مطرح مي كرد،…

لاستیک

لاستیک

لاستیک

لاستيك
 
فهرست
 
1-مقدمه
 
2-پيدايش و توسعه لاستيكهاي سنتزي
 
3-پيدايش و توسعه لاستيكهاي سنتزي
 
4-آمبزه كاري لاستيكهاي
 
5- روشها و مراحل ساخت لاستيك
 
6-تكنولوژي لاستيك
 
7-بازيافت تهيه لاستيك در كشور
 
8- مصارف جديد براي تابرهاي فرسوده
 
9-خطرات و تبعات زيست محيطي منفعت لاستيك
 
10- SPC و كاربرد كنترل فرآيند آماري
 
11- آزمون هاي معمولي در صنعت لاستيك
 
12- فرآيند نانو و ارتباط آن با لاستيك
 
13- تأثير…

انواع نانوکامپوزیت¬ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

انواع نانوکامپوزیت¬ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

انواع نانوکامپوزیت¬ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

مقدمه
رشته مواد نانو کامپوزيت توجه دانشمندان و مهندسان را در سالهاي اخير به خود جلب کرده است. نتايج بررسي استفاده از بلوکهاي ساختماني در ابعاد نانو, طراحي و ايجاد مواد جديد با انعطاف پذيري و پيشرفتهاي زياد در خواص فيزيکي آنها را ممکن مي سازد. قابليت ارتقاء کامپوزيت ها با استفاده از بلوکهاي ساختماني با گونه هاي شيميايي ناهمگن در رشته ها و بخش هاي مختلف علمي مطرح گرديده است. ساده ترين مثالها از چنين طراحي هايي, به صورت طبيعي در استخوان…