مجموعه طلایی «نکات کلیدی مدیر فنی بند ب»

مجموعه طلایی «نکات کلیدی مدیر فنی بند ب»

مجموعه طلایی «نکات کلیدی مدیر فنی بند ب»

آنچه پیش روی شما قرار گرفته است؛ مجموعه طلایی نکات کلیدی «مدیر فنی بند ب» است که توسط اساتید مجرب این رشته تالیف و گردآوری شده تا فرصت مطالعه عمیق تر این مباحث آموزشی را برای علاقه مندان و فراگیران دوره «مدیر فنی بند ب» دفاتر خدمات مسافرتی فراهم آورده است.

این مجموعه شامل نکات کلیدی دروس زیر است:
 
– شناسایی مسیرهای گردشگری (48 صفحه)
– زبان انگلیسی تخصصی مدیر فنی (42 صفحه)
– شناخت صنعت گردشگری (40 صفحه)
– آشنایی با قوانین و…

نکات کلیدی و جامع درس «بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی»

نکات کلیدی و جامع درس «بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی»

نکات کلیدی و جامع درس «بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی»

بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی از جمله منابع آزمون جامع مدیران فنی بند «ب» دفاتر خدمات مسافرتی است. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این درس معرفی شده ، کتاب «بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی» تالیف محمد مهدی ضیاءالدین می باشد که توسط انتشارات مهکامه در 168 صفحه منتشر شده است.
این کتاب در هفت فصل تدوین شده است که در فصل اول به «مفاهیم خدمات و مدیریت در صنعت گردشگری» می پردازد و در فصل دوم «تعاریف و…

پکیج طلائی سوالات «آزمون های جامع مدیران فنی بند ب»+ پاسخ تشریحی

پکیج طلائی سوالات «آزمون های جامع مدیران فنی بند ب»+ پاسخ تشریحی

پکیج طلائی سوالات «آزمون های جامع مدیران فنی بند ب»+ پاسخ تشریحی

«پکیج طلائی سوالات آزمون های جامع مدیران فنی بند ب» مربوط به آزمون های جامع از سال 94 الی 97 می باشد که به همراه پاسخ تشریحی گرد آوری شده است. این مجموعه ی بی نظیر، علاقه مندانِ شرکت در «آزمون جامع مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی» را با محوریت سوال ها آشنا خواهد ساخت. از آنجا که در سال های اخیر به طور معمول سوال های ادوار گذشته تا حدودی تکرار شده است مطالعه این سوال ها می تواند علاوه بر افزایش سطح یادگیری در آشنایی با سوال های…

پکیج طلائی سوالات «آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی» + پاسخ تشریحی

پکیج طلائی سوالات «آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی» + پاسخ تشریحی

پکیج طلائی سوالات «آزمون های جامع راهنمایان طبیعت گردی» + پاسخ تشریحی

«پکیج طلائی سوالات آزمون جامع راهنمایان طبیعت گردی» مربوط به آزمون های جامع از سال 93 الی 97 می باشد که به همراه پاسخ تشریحی گرد آوری شده است. این مجموعه ی بی نظیر، علاقه مندانِ شرکت در آزمون جامع راهنمایان بوم گردی و طبیعت گردی را با محوریت سوال ها آشنا خواهد ساخت. از آنجا که در سال های اخیر به طور معمول سوال های ادوار گذشته تا حدودی تکرار شده است مطالعه این سوال ها می تواند علاوه بر افزایش سطح یادگیری در آشنایی با سوال های احتمالی نیز…