نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت در واقع نوعی قرارداد است که در حوزه پیمانکاری و ساخت و ساز منعقد می شود. این قرارداد در مورد کلیه پروژه های تجاری، مسکونی و… قابل اجرا است. اکنون که با تعریف مشارکت ساخت آشنا شدید باید به نکته ای مهم توجه داشته باشید. به این صورت که قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز جزو مهم ترین قراردادها به حساب می آیند؛ چرا که مستقیماً بر مال و دارایی طرفین قرارداد اثر می گذارند. به همین دلیل قوانین مشارکت در…

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) 26ص

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) 26ص

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) 26ص

دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) 26صفحه فایل ورد قابل ویرایش
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
کلیات
طرح مسئله
اهداف تحقیق
فصل اول
1- جنین
2-سقط جنین
تعریف فقهی سقط جنین
تعریف حقوقی سقط جنین
تعریف سقط جنین از نظر پزشکی
تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن
فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی
1. ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی
2. ملاک های اخلاقی
الف- تئوری حق حیات
ب-…

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

چكيده
ابزار عقل برای اندیشیدن به شیوه منطقی و هوش برای اندیشیدن به شکل انتزاعی ،از مواهب خدادای است . مکاتب مختلف بشری از شناخت و تبیین همه جانبه در مورد انسان ناتوان بوده اند . اما دین اسلام به انسان به عنوان موجودی چند بعدی و دارای کارکردهای اخلاقی، توجه ویژه ای دارد. اسلام برای مدیریت رفتار انسانی، مومنان را به خودآگاهی، خودسازی و تهذیب و شناخت فضیلت ها و زیبایی ها ی اخلاقی تشویق می کند که مقدمه ای برای خداشناسی است. این کنترل رفتارهای…

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

الف : ضرورت تحقیق

2

ب : اهداف تحقیق

2

ج : پرسش های تحقیق

2

د : فرضیه های تحقیق

3

ه : سازماندهی تحقیق

3

فصل نخست :
مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

مبحث نخست : واژه شناسی

4

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

4

الف : مفهوم لغوی

4

ب: مفهوم اصطلاحی

6

ج : تفاوت حد و…

نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اولکلیات تحقیق.. 3
1-1. بيان مسئله تحقيق:4
1-2. اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:5
1-3. هدف های تحقيق:5
1-4. سوالات تحقیق. 6
1-5. فرضیات تحقیق:6
1-6. قلمرو و ساختار تحقیق:8
1-7. پیشینه تحقيق:8
1-8 . روش تحقيق:10
1-9. متغيرها و واژ ه های کليدی:10
فصل دوم. 11
2-1. مفهوم دین وکاربرد قرآنی آن. 12
2-1-1. مفهوم دين در لغت و اصطلاح. 12
2-1-2. موارد کاربرد دين در قرآن. 13
2-1-3- موارد و کاربرد دین در روایات.. 16
2-2. مفهوم اکراه وکاربرد قرآنی و روایی آن:18
2-2-1….

نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم

نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم

نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم

فهرست مطالب
صفحه عنوان
مقدمه. 1
بیان مساله تحقیق. 3
اهمیت و ضرورت تحقیق. 6
سوالات تحقیق. 7
سوال اصلی.. 7
سوالات فرعی.. 7
فرضیات تحقیق. 7
فرضیه اصلی.. 7
پیشینه تحقیق. 8
روش تحقیق. 11
مشکلات تحقیق:12
بخش اول. 13
فصل اول: تعریف و مفهوم سبک زندگی.. 14
گفتار اول: تعریف سبک زندگی.. 14
مفهوم سبک زندگی.. 15
ویژگی های سبک زندگی و علل تفاوت سبک های مختلف… 18
سبک زندگی و تاثیر آن بر سلامت فردی و اجتماعی.. 20
نظام ارزشی و سبک زندگی.. 22
گفتار دوم: پیشینه نظریه سبک…

نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

فهرست مطالب
چكيده فارسي……………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2
الف. طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………. 4
ب. اهميت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………… 8
ج. پرسشهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………. 8
د. فرضيه‌هاي…

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

 

 
چکیده …………………………………………………………………………………… 1
مقدمه …………………………………………………………………………………… 2
بخش نخست : پلیس ، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم……………………………… 6
فصل نخست : پلیس …………………………………………………………………… 7
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس …………………………………………………….. 7
گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………. 7
گفتار دوم :…

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

 
نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی
 
فهرست مطالب
چکیده. ج
مقدمه. ه
بخش اول: کلیات… 1
فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی… 2
گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3
گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6
2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7
2-1-1) کنوانسیون…

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات  دولت جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده…

نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری كاركنان دولت و علل نقض آن

نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری كاركنان دولت و علل نقض آن

نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری كاركنان دولت و علل نقض آن

 
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………… 2
 
بخش اول – کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف
فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی…………………………………… 8
مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری………………………………………………….. 8
بند اول – نظارت اداری……………………………………………………………….. 8
بند دوم –نظارت…

منابع ، مصادیق و قلمرو نظم عمومی در حقوق ایران

منابع ، مصادیق و قلمرو نظم عمومی در حقوق ایران

منابع ، مصادیق و قلمرو نظم عمومی در حقوق ایران

 
کلیاتی در باب نظم عمومی.. 1
1-1 تعریف نظم عمومی.. 2
1-1-1 نسبیّت مکانی.. 7
1-1-2 نسبیّت زمانی.. 7
1-2 تاریخچه نظم عمومی.. 8
1-3 ماهیت نظم عمومی.. 12
1-4 مبانی نظم عمومی.. 14
1-5 منابع نظم عمومی.. 18
1-5-1 منابع مدون نظم عمومی.. 18
1-5-1-1 قانون. 18
1-5-1-1-1 درجه های اجبار ناشی از قانون. 19
1-5-1-1-2 قانون امری.. 19
1-5-1-1-3 قانون تکمیلی.. 20
1-5-1-1-4 معیار تشخیص آمره بودن قانون. 21
1-5-1-2 قراردادها و اسناد بین المللی.. 22
1-5-2 منابع غیر مدون نظم عمومی.. 22
1-5-2-1 اخلاق حسنه. 22
1-5-2-2 عرف و عادت…..

پک کتابهای دکتر ناصر کاتوزیان

پک کتابهای دکتر ناصر کاتوزیان

پک کتابهای دکتر ناصر کاتوزیان

امیر ناصر کاتوزیان (زادهٔ ۲ اردیبهشت ۱۳۱۰ در تهران – درگذشتهٔ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ در تهران) حقوقدان، استاد ممتاز دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران، وکیل دادگستری، قاضی دادگستری و از نویسندگان و تدوین کنندگان پیش‌نویس اولیهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. از وی به عنوان پدر علم حقوق ایران یاد می‌شود. بیشتر کتاب‌های وی از منابع اصلی درسِ حقوق مدنی دانشجویان حقوق به‌شمار می‌رود. در ۱۴ بهمن ۱۳۸۳ محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران،…

پکیج بیش از 70 اپلیکیشن حقوقی شامل نکته و تست حقوق مدنی و تجارت و کیفری و جزایی ..

پکیج بیش از 70 اپلیکیشن حقوقی شامل نکته و تست حقوق مدنی و تجارت و کیفری و جزایی ..

پکیج بیش از 70 اپلیکیشن حقوقی شامل نکته و تست حقوق مدنی و تجارت و کیفری و جزایی ..
بهترین پکیج برای ازمونهای کارشناسی ارشد وکلا و قضات
 
شامل متن و نکته و تست و پاسخنامه تمام رشته های حقوقی حقوق مدنی حقوق جزا متون فقه ارا وحدت رویه ترمینولوژی حقوقی محشای قانون وکیل یار همراه وکیل یار جزایی و حقوقی حقوق خانواده دانشنامه حقوقی فن نگارش حقوقی قانون مدنی ویژه وکلا و قضات و سایر قوانین… قیمت هر کدام از اینها بصورت جدا خیلی گران است ولی همه این…

ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی

ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی

ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی

از ملزومات یادگیری هر علمی داشتن یک فرهنگنامه اصطلاحات و لغات تخصصی آن علم است. علم حقوق و به طور خاص تر گرایش ها و حوزه های تخصصی آن نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
می توان به جرات گفت که، بهترین فرهنگنامه لغات حقوقی از ابتدا تا کنون در میان آثار بزرگان حقوقی کتاب ترمینولوژی حقوق استاد فرهیخته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی باشد. به ضِرس قاطع می توان گفت، کمتر کسی با چنین حوصله و ممارست و دقتی فرهنگ جامع و غنی ای از عبارات و واژگان حقوقی…

کتاب حقوق مدنی 6 دکتر ناصر کاتوزیان

کتاب حقوق مدنی 6 دکتر ناصر کاتوزیان

کتاب حقوق مدنی 6 دکتر ناصر کاتوزیان

عقود معین، از مهمترین مباحث حقوق مدنی است که در مقطع کارشناسی رشته حقوق در قالب دروس حقوق مدنی 6 و 7 در مجموع با ضریب 6 تدریس می شود، که عقود تعریف شده در قانون مدنی را به تفصیل آموزش داده می شود. از بهترین کتاب های موجود جهت آموزش کامل این مباحث سری کتاب های 4 جلدی عقود معین را میتوان معرفی نمود که استاد مسلم حقوق نوین مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان به تفصیل و با بررسی دقیق آراء فقهای صاحب نظر و همچنین حقوق نو دست به نگارش آن زده است. از ویژگی های…

برنامه اندروید تست قانون مدنی ویژه دانشجویان و داوطلبین وکلا و قضات

برنامه اندروید تست قانون مدنی ویژه دانشجویان و داوطلبین وکلا و قضات

برنامه اندروید تست قانون مدنی ویژه دانشجویان و داوطلبین وکلا و قضات  با امکانات مختلف برای جستجو در محتوای قوانین در محیطی جذاب و کاربر پسند مناسب برای دانشجویان رشته حقوق ،وکلا و علاقه مندان به قوانین حقوقی کشور می باشد.
با این برنامه کلیه قوانین مدنی را قورت دهید. اگر میخواهید در ازمونهای مدنی موفق باشید این برنامه بسیار به شما کمک میکند. و شما را از سایر داوطلبین متمایز می کند.
برنامه توسط طراحان سوال کنکور طراحی شده و اکثر سوالات…

دانلود سوالات آزمون مشاوران حقوقی بهمراه پاسخنامه سال 1387

دانلود سوالات آزمون مشاوران حقوقی بهمراه پاسخنامه سال 1387

دانلود نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی بهمراه پاسخنامه
 
منبع:
www.filelaw.ir
 
مخاطب گرامی با سلام
شما میتوانید در این پست نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه را که مربوط به سال معرفی شده در عنوان مطلب و بهمراه پاسخنامه دقیق و مدون آن میباشد را از طریق دکمه خرید قرار گرفته شده در انتهای این مطلب دریافت نمایید.
ضمنا در صورتی که تمایل دارید تا بانک کامل سوالات آزمونهای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه برگزار شده از ابتدا تا کنون را…