پاور پوینت آموزشی آبکاری فلزات1

پاور پوینت آموزشی آبکاری فلزات1

پاور پوینت آموزشی آبکاری فلزات1

آبکاری فلزات
 Plating Metals
پردازش سطح از طريق آبكاري اختراع اشكانيان
باطري اشكاني:
اين دستگاه دقيقا مانند اولين سلول گالوانيك ساخته شده توسط ولتا در حدود سال 1800 مي باشد.
ماهيت خوردگي:
كنترل محيط:
كنترل توسط خود فلز:
انتخاب پوشش:
عوامل محيطي:
عمر مورد نظر و خوردگي مجاز:
تاثير جنس قطعه:
تاثير شكل و اندازه جسم:
تاثير ساخت بعدي:
تاثير عوامل مكانيكي:
پتانسيل الكتريكي فلزات
فشار حل شدن الكتروليتي
فشار اسمزي
رابطه بين فشار اسمزي و فشار حل…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید