مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار متلب (مبحث داده کاوی)

مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار متلب (مبحث داده کاوی)

در این مجموعه یک پک آموزشی شامل هفت و نیم ساعت فیلم درباره مباحث داده کاوی در نرم افزار متلب ارائه شده است.
مطالب ارائه شده در این فیلم ها به ترتیب زیر است:
1.فيلم آموزشي مباني داده کاوي يا Data mining
2.فيلم آموزشي روش هاي پيش پردازش داده ها
3.فيلم آموزشي جامع طبقه بندي يا Classification 
4.فيلم آموزشي جامع خوشه بندي يا Clustering 
5.فيلم آموزشي جامع رگرسيون
6.فيلم آموزشي جامع کاهش ابعاد يا Dimensionality Reduction 
7.فيلم آموزشي تشخيص داده هاي پرت…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید