دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی آفات و بیماریهای گندم و کلزا

دانلود پاورپوینت  کارگاه آموزشی آفات و بیماریهای گندم و کلزا

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی آفات و بیماریهای گندم و کلزا

قسمتی از متن………….
 
مقدمه
گندم یکی از محصولات استراتژیک و زراعی یک کشور است. تولید موفق آن در ارتباط مستقیم با:
•کشت صحیح ، مدیریت آب و خاک ، آفت و بیماریها و علفهای هرز و استفاده از ارقام اصلاح شده، تکنولوژی و عناصر غذایی مورد نیاز
• شرایط محیطی که از مهمترین عوامل کنترلی محسوب میشود مخصوصا دما و رطوبت که اثربخشی قابل توجهی بر بروز شدت خسارت عوامل بیماریزا دارند
1 – عمليات آماده سازي بستر بذر
الف ) خاك ورزي عميق با زير شكن : به…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید