دانلود جزوه کتاب تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران منوچهر وکیلیان

دانلود جزوه  کتاب تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران منوچهر وکیلیان

دانلود جزوه کتاب تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران منوچهر وکیلیان

دانلود جزوه کتاب تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران منوچهر وکیلیان
جايگاه درس
کتاب تاريخ آموزش وپرورش در اسلام وايران برای دانشجويان رشته علوم تربيتی در دو واحد درسی ومشتمل بر شش فصل تنظيم شده است.هدف کلی درسآشنائی دانشجو با ميراث فرهنگی و ارزشهای اسلامیاست و انتظار می رود مطالب در نگرش ها تغييراتمطلوبی ايجاد کرده و زمينه رشد وشکوفايی مطلوبترو همه جانبه را برای آنان فراهم سازد.
 

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید