بخش 3 ارزشيابي از دوره هاي آموزشي 8 ص

بخش 3 ارزشيابي از دوره هاي آموزشي 8 ص

تعداد صفحه : 17بخش 3 ارزشيابي از دوره هاي آموزشي مفهوم ارزشيابي آموزشي و روشهاي آن انسان موجودي هدفدار و آرمانگر است. از بدو زندگي رو به آينده دارد و همواره مي خواهد به ايده آلها و هدف هاي دست يابد. از موفقيت و پيروزي خرسند و از عدم دست يابي به اهداف خود ناخشنود مي شود. او تمام انرژي و امكانات خود را صرف رسيدن به برنامه هاي از پيش تعيين شده يا اهداف خود مي كند. به همين دليل، هميشه مي كوشد كه وضع خود را به نسبت به اهدافش مشخص كند. او نيازمند به…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید