آموزش حرفه ای مدیتیشن

آموزش حرفه ای مدیتیشن

آموزش حرفه ای مدیتیشن

آموزش حرفه ای مدیتیشن
 آیا می‌دانید مراقبه یا مدیتیشن چیست؟
قبل از هر چیز بهتر است به شما بگویم مدیتیشن چه چیزی نیست. احتمالا اگر کسی به شما گفته که مدیتیشن انجام می دهد یا تبلیغ آن را در جایی دیده اید صحبت از کارهای ماورایی و بدست آوردن نیرویی جادویی بوده که به وسیله ان به همه خواسته هایتان می توانید برسید.

مدیتیشن سحر و جادو نیست.
مدیتیشن راه یک شبه پولدار شدن نیست.
مدیتیشن همیشه انجام کارهای ماورایی نیست.
مدیتیشن را یک دفه نمی…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید