آموزش بهبود کارکرد مدیران در شرکتهای تولیدی

آموزش بهبود کارکرد مدیران در شرکتهای تولیدی

آموزش بهبود کارکرد مدیران در شرکتهای تولیدی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:
سال انتشار:
مديران توليد فرايند توليد را در تمام انواع كار توليد از توليد ماشين گرفته تا توليد كفش نظارت می كنند و توجه ويژه شان بر اين نكته است كه بهترين استفاده ازمنابع موجود را به عمل آورند (كار،مواد،كارخانه و سرمايه) كه اين اطمينان از اينكه استراتژی های توليد به كارگرفته شده اند و دستورات مشتری نيزسروقت همان گونه كه مشخص شده در اختيار او قرار مي گيرد را شامل می شود.اين شامل سازماندهی توليد درمناطق مراكز هزينه…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید