لیسپ تهیه جدول لیستوفر

لیسپ تهیه جدول لیستوفر

لیسپ تهیه جدول لیستوفر

جهت تهیه لیستوفر مراحل زیر را انجام دهید(بسته شامل فیلم آموزشی کار با لیسپ می‌باشد):
در خط فرمان عبارت AP را وارد کنید ، در پنچره محاوره‌ای که ظاهر خواهد شد آدرس فایلautocadduzelt .lsp را پیدا و روی دکمه LOAD کلیک کنید. در خط فرمان عبارت DZ2 را وارد و اینتر کنید . در جواب درخواست Select objects کل مقطع را انتخاب و اینتر کنید.
حال در خط فرمان عبارت AP را وارد و در پنچره محاوره‌ای ، آدرس فایل metraj.lsp را پیدا و روی دکمه LOAD کلیک کنید.سپس در خط فرمان عبارت DD2 را…