جزوه کامل "بررسي مسائل اجتماعي ايران"

جزوه کامل "بررسي مسائل اجتماعي ايران"

جزوه کامل "بررسي مسائل اجتماعي ايران"

عنوان درس :بررسي مسائل اجتماعي ايران ( 3واحد)منبع : بررسي مسائل اجتماعي ايرانگروه مولفان
فهرست
طرح مسائل اجتماعي در ايران تحول جمعيتي ريشه يابي علل غيراقتصادي نابساماني اقتصادي چالش هاي اشتغال آموزش عالي وبيکاري تحصيل کرده ها سرمايه اجتماعي تعارض سنت ومدرنيته
ضرورت اصلالاح ساختار اداري مسئله جوانان تحليل جامعه شناختي مسکن شهري مسائل جامعه شناختي اجتماعات روستايي درايران خشونت خانوادگي , خشونت اجتماعي روسپيگري…