گزارش کارهای کارگاه مبانی الکترونیک

گزارش کارهای  کارگاه مبانی الکترونیک

گزارش کارهای کارگاه مبانی الکترونیک

گزارش کارهای کارگاه مبانی الکترونیک
 
مشخصات فایل:
فرمت فایل گزارش کارها: pdf تایپ شده( آماده پرينت )
تعداد صفحات: 31 صفحه
عنوان و مشخصات گزارش کارها:
آزمایش آشنایی با انواع مقاومت الکتریکی و طریقه اندازه گیری آن به وسیله دستگاه و فرمول
آزمایش به هم بستن مقاومت ها
آزمایش طریقه ایجاد موج سینوسی و روابط سینوسی
آزمایش روابط امواج سینوسی
آزمایش به هم بستن خازن ها
 آزمایش به هم بستن دیود ها در یک مدار معمولی
آزمایش به هم بستن دیود با…