پاورپوینت و pdf "آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس و راهکارهای حفظ ونشر آن" در 38 اسلاید

پاورپوینت و pdf "آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس و راهکارهای حفظ ونشر آن" در 38 اسلاید

پاورپوینت و pdf "آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس و راهکارهای حفظ ونشر آن" در 38 اسلاید

مبحث یکم :
– مبانی اندیشه ی دفاع مقدس
– ضرورت پرداختن به فرهنگ دفاع مقدس
– مستندات (تدابیر و سیاست ها، راهبردها،اهداف و چشم انداز،ماموریت ووظایف)
– اقدامات محوری و اهداف عملیاتی
مبحث دوم :
– شناخت دست آوردها و ارزشهای دفاع مقدس
– مهمترین راه کارهای حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس
– اقدامات و روشهای عملی برای حفظ آثار و نشر ارزارزشهای دفاع مقدس و شهدای دفاع مقدس
– تشکیلات و روشها(ساختار سازمان و جدول نیروی انسانی سازمان حفظ اثار و نشر رده طولی…