ویدئوی آموزشی روش خبرنویسی- جلسه چهارم-سبک های خبرنویسی(1)

ویدئوی آموزشی روش خبرنویسی- جلسه چهارم-سبک های خبرنویسی(1)

ویدئوی آموزشی روش خبرنویسی- جلسه چهارم-سبک های خبرنویسی(1)

موضوع این جلسه:
انواع سبک های خبری
توضیح کامل سبک خبری هرم وارونه
منتظر ویدئوهای بعدی باشید.
روش خبرنویسی دوره مقدماتی- جلسه اول+ ویدئوی آموزشی(رایگان)
روش خبرنویسی دوره مقدماتی- جلسه دوم+ ویدئوی آموزشی(رایگان)

روش خبرنویسی دوره مقدماتی- جلسه سوم- ویدئو- عناصر خبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − یازده =