منابع ، مصادیق و قلمرو نظم عمومی در حقوق ایران

منابع ، مصادیق و قلمرو نظم عمومی در حقوق ایران

منابع ، مصادیق و قلمرو نظم عمومی در حقوق ایران

 
کلیاتی در باب نظم عمومی.. 1
1-1 تعریف نظم عمومی.. 2
1-1-1 نسبیّت مکانی.. 7
1-1-2 نسبیّت زمانی.. 7
1-2 تاریخچه نظم عمومی.. 8
1-3 ماهیت نظم عمومی.. 12
1-4 مبانی نظم عمومی.. 14
1-5 منابع نظم عمومی.. 18
1-5-1 منابع مدون نظم عمومی.. 18
1-5-1-1 قانون. 18
1-5-1-1-1 درجه های اجبار ناشی از قانون. 19
1-5-1-1-2 قانون امری.. 19
1-5-1-1-3 قانون تکمیلی.. 20
1-5-1-1-4 معیار تشخیص آمره بودن قانون. 21
1-5-1-2 قراردادها و اسناد بین المللی.. 22
1-5-2 منابع غیر مدون نظم عمومی.. 22
1-5-2-1 اخلاق حسنه. 22
1-5-2-2 عرف و عادت…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =