آموزش برای آگاهی انتقادی

آموزش برای آگاهی انتقادی

آموزش برای آگاهی انتقادی

آموزش برای آگاهی انتقادی
نویسنده: پائولو فریره
مترجم: منصوره کاویانی
فهرست بخش اول: آموزش به مثابۀ تجربۀ آزادی جامعۀ در گذار جامعۀ بسته و فقدان تجربۀ دموکراتیک آموزش برای مقابله با توده سازی آموزش و بیداری پیگفتار ضمیمه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − هجده =