آموزش اکسس

آموزش اکسس

آموزش اکسس  پایگاه داده از اموزشهای هفتگانه adsl در سایت جوبوک 
مقدمات داده پردازي 
تعريف داده
هر اطلاع مفيد و لازم درباره چيز يا امري را يكداده ميگويند. به شناسنامه خود نگاه كنيد، نام، نامخانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، سالو محل تولد و سايز اطلاعات آن همه دربارهشماست. اينها دادههاي مرتبط با شما هستند. ايندادهها شما را از ديگران ممتاز و مجزا ميكنند، بهشما سود ميرسانند، حقوق شما را محفوظ ميدارند وبه دولت امكان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 8 =